top of page

Asylsökande och papperslösa

Wanderluster

Hälsa är en mänsklig rättighet och i Sverige kan ingen undantas från primärvård. Oavsett om du är asylsökande, papperslös eller i landet olagligt kan du besöka vårt hälsocenter och få medicinsk vård. Det enda kravet är att ha ett dokument eller en kopia av det som bevisar din identitet. Vi upprätthåller professionell sekretess.

Secreto profesional.jpg
asylsökande.jpg
bottom of page