top of page

Företagshälsovård

Obreros de la construcción saludándose
  • Hälsokontroller

  • Vaccination

  • Psykologisk vård

  • Blodprov

  • Covid-19 test

  • Kontakter med sjukgymnast

  • Kontakter med arbetsterapeut

  • Andra behandlingar

Företags hälsovård

Det är en tvärvetenskaplig verksamhet som främjar och skyddar arbetstagarnas hälsa. Denna disciplin syftar till att kontrollera olyckor och sjukdomar genom att minska riskförhållandena. En säker dag, det är verkligen en fantastisk dag!

Obrero
bottom of page